Obavijest za sve studente o plaćanju naknade u iznosu od 30 KM za korištenje informacionog sistema

Obavještavaju se SVI STUDENTI da su dužni uz upisninu i upisni materijal donijeti i uplatnicu od
30 KM, svrha doznake H2104 – naknada za korištenje informacionog sistema, žiro račun broj:1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Odluka Upravnog odbora o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, proslijeđena na e/mail studentskih službi jučer, 24.09.2019. godine na kojoj se vidi da studenti moraju platiti gore navedenu naknadu, se nalazi u prilogu.
Naknada za korištenje informacionog sistema Univerziteta obuhvata sve prijave ispita predviđenih nastavnim planom i programom i dvije potvrde o statusu studenta.
MOLE SE STUDENTI KOJI SU SE UPISALI ZAKLJUČNO SA 24.09.2019. GODINE DA SE JAVE U STUDENTSKU SLUŽBU SA UPLATNICOM OD 30 KM RADI EVIDENCIJE U INDEKS I SISTEM.

Ad. 5. Odluka o visini troskova skolarine i drugih usluga za studente Univerziteta (5)