Apsolventski rokovi – januar/februar 2017.

952

Odsjek za Historiju APSOLVENTSKI ROKOVI – JANUAR-FEBRUAR

ODSJEK HISTORIJA – ŠESTI SEMESTAR

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija novog vijeka
( 1648-1789 )
01.02. u 10 h15.02. u 10 h
2Jugoistočna Evopa u osmanskom periodu (1606-1791)24.01. u 10 h07.02. u 10 h
3Bosanski ejalet (1580-1791)26.01. u 10 h09.02. u 10 h
4Historija BiH u XIX st (do 1878)25.01. u 10 h8.02. u 10 h
IZBORNI PREDMETI
1Arhivska praksa02.02. u 11 h16.02. u 11 h
2Engleski jezik II
3Njemački jezik II


ODSJEK HISTORIJA – OSMI SEMESTAR

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija savremenog doba25.01. u 10 h08.02. u 10 h
2Historija socijalističke Jugoslavije (do 1992)24.01. u 12 h07.02. u 12 h
3Historija BiH u jugoslovenskim državnim okvirima30.01. u 10 h 15.02. u 10 h
4Metodika nastave historije II27.01. u 15 h18.02. u 15 h
IZBORNI PREDMETI
1Civilizacija SAD26.01. u 10 h09.02. u 10 h
2Historija evropskih integracija23.01. u 11 h06.02. u 11 h